Carrieres

Bedankt voor uw interesse in Invidasys.

Op dit ogenblik zijn er geen openstaande betrekkingen. Neem regelmatig een kijkje want er zullen posities vrij komen. U kunt uw Curriculum Vitae verzenden per E-mail naar: adventures@invidasys.com.

Invidasys is  een werkgever die gelijke kansen respecteert.  Invidasys discrimineert niet in tewerkstelling op grond van ras, kleur, religie, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, handicaps, leeftijd, lidmaatschap van een werknemersorganisatie, of eender welke andere parameter.