Contractbeheer

De op componenten gebaseerde oplossing die Invidasys aanbiedt voor de behandeling van claims, stroomlijnt de behandeling van de claims van begin tot einde en zorgt bovendien voor een verhoogd rendement en tevredenheid bij de leverancier.

Onze oplossing laat bedrijven actief in de ziekteverzekering toe om claims op een accurate wijze te verwerken en te jureren. Dit gebeurt via verschillende geautomatiseerde controlefuncties die worden bepaald door de gebruiker: Ontvangst, Validatie, Bepalen van het bedrag, Voordelen en Betaling.

De component ondersteunt eveneens de mogelijkheid om te beschikken over een Master claim, die wordt gebruikt om claims te groeperen die op een zelfde ogenblik worden ingediend. De gebruiker kan de Master claim zo configureren dat hetzij alle verbonden claims eerst volledig zijn opgelost alvorens men overgaat tot betaling, hetzij toelaten dat welbepaalde claims al worden betaald alvorens alle andere claims klaar zijn voor uitbetaling.

  • Ondersteuning voor meerdere claim formulieren, afkomstig van meerdere nationaliteiten
  • Ondersteuning voor meervoudige sets van codes
  • Door de gebruiker bepaald beheer van uitzonderingen
  • Geïntegreerde en door de gebruiker vrij te configureren claim procedures per type van formulier, om op deze wijze de bedrijven actief in de ziekteverzekering toe te laten dat ze de jurerende procedure af te stemmen op hun specifieke noden
  • De werkwijze voor de behandeling van uitzonderingen kan worden geautomatiseerd

Voor meer informatie betreffende de kenmerken en functionaliteiten van de behandeling van claims, contacteer ons.