Privacy Richtlijn

We ontwikkelden deze website privacyrichtlijn (“Privacy Richtlijn”) als een deel van ons engagement tot eerlijke informatiepraktijken en tot de bescherming van de privacy en veiligheid van de gebruikers (“u” of “uw”) van onze website (de “Site”). Deze privacy richtlijn zal u adviseren betreffende de wijze waarop we uw persoonlijke informatie beschermen en welke keuzes u hebt betreffende het eventueel gebruik door ons van deze informatie. We verzoeken u met nadruk om deze Privacy richtlijn aandachtig te lezen.

1. Toepassingsgebied van onze Privacy richtlijn

Deze Privacy richtlijn is van toepassing op het gebruik van onze Site, de producten en diensten in ons bezit en die door ons worden verschaft (de “Diensten”).  Gelieve echter in acht te nemen dat deze Privacy richtlijn niet van toepassing is op sites die voor u met behulp van links op onze Site toegankelijk zijn, maar met welke wij verder geen band hebben. Van zodra u naar een andere website gaat (hetzij via een advertentie, een dienst of een inhoudelijke link), houd dan in gedachte dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van die site. Bovendien heeft deze Privacy Richtlijn enkel betrekking op informatie die verzameld is op onze Site en slaat onze richtlijn niet op informatie die via andere middelen werd verzameld zoals direct mail, applicaties in papier, voorgelegde formulieren, enz.

2. Types van verzamelde informatie

a. Verzamelde persoonlijke informatie.  Om u toegang te verschaffen tot bepaalde premiediensten (Premium Services), software demonstraties of tot bijkomende informatie met betrekking tot de producten en diensten die we via de Site aanbieden, is het mogelijk dat we u vragen om ons informatie te verschaffen die u persoonlijk identificeert (“Persoonlijke Informatie”).  Persoonlijke informatie kan gegevens omvatten zoals: (i) uw naam, bedrijfsnaam, post en/of E-mail adressen (“Contactgegevens”); of (ii) uw postcode (“Demografische gegevens”).  Indien u met ons communiceert via E-mail, via boodschappen die u verschaft aan een van onze chat groepen, bulletin boards of fora, of anderzijds via volledige online formulieren, onderzoeken of deelnames aan wedstrijden, is het mogelijk dat de informatie die tijdens deze communicaties verschaft, wordt verzameld als persoonlijke informatie.  We zullen enkel deze persoonlijke informatie verzamelen die u op vrijwillige basis verschaft. Uw persoonlijke informatie zal nooit opzettelijk zichtbaar worden gemaakt aan partijen die niet met ons zijn verbonden, zonder uw goedkeuring.  Op het ogenblik dat u een order plaatst bij ons of u inschrijft op onze premiediensten, is het mogelijk dat u de optie wordt aangeboden tot het ontvangen van wekelijkse speciale E-mails, nieuwsbrieven, en/of gerichte mailings. U kunt op om het even welk ogenblik beslissen om deze E-mails of soortgelijke aanbiedingen niet langer te ontvangen.

b.  Verzamelde informatie betreffende het internetverkeer.  We houden automatisch een spoor en we verzamelen niet-persoonlijke identificatie informatie wanneer u onze Site bezoekt, waaronder uw (i) IP-adres (een reeks nummers die zijn toegewezen aan uw computer wanneer u op het internet bent); (ii) domein server (een computer die web bestanden opslaat en deze verschaft aan mensen die deze opvragen); (iii) het type computer en/of besturingssysteem dat u gebruikt; (iv) type web browser; en (v) indien u op de Site terecht kwam via een link op een andere website, de betrokken URL (gemeenschappelijke “Internetverkeer gegevens”).  Internetverkeer gegevens zijn anonieme informatie die u persoonlijk niet identificeren, maar deze zijn nuttig voor marketing doeleinden of nog, om uw ervaringen op onze Site te verder te verbeteren.  We verzamelen internetverkeer gegevens door gebruik te maken van de “Cookie” technologie en web bakens (“Web Beacons”).  “Cookies” zijn gegevensbestanden die worden verzonden naar uw computer en ze worden opgeslagen op de computer die u gebruikt om websites te bekijken. “Cookies” kunnen worden gebruikt om toezicht te houden op uw gebruik van onze Site, om bepaalde inhoud op maat te maken van uw specifieke noden, en om uw gebruikersnaam en paswoord op te slaan, zodat u deze niet keer op keer opnieuw moet inleiden wanneer u onze Site bezoekt. “Web Beacons” zijn kleine grafische beeldbestanden op een web pagina, die men kan gebruiken op een website om informatie betreffende een gebruiker te bepalen. “Web Beacons” worden niet gebruikt om informatie op te sporen buiten onze Site en ze worden evenmin gebruikt om persoonlijke informatie op te sporen. De informatie die door Web Beacons wordt verzameld laat ons onder meer toe om op een statistische wijze toezicht te houden op het aantal gebruikers op onze Site en op de websites van onze geselecteerde partners.

3. Gebruik van de verzamelde informatie

We gebruiken de contactgegevens om u informatie te kunnen zenden betreffende onze onderneming, onze producten of diensten, of betreffende promotiemateriaal voor bepaalde van onze partners, of om u te contacteren wanneer nodig. Wanneer u bijvoorbeeld buiten de Verenigde Staten verblijft, kunnen wij uw contactgegevens en demografische gegevens ter beschikking stellen van een van onze partners die de geografische regio bedient waar u verblijft. We gebruiken uw contactgegevens en demografische gegevens om uw kwalificaties na te kijken betreffende het ontvangen of het nakijken van informatie over bepaalde producten of diensten. Het is ook mogelijk dat we uw contactgegevens en demografische gegevens aanwenden om uw ervaringen op onze Site beter op uw maat te maken, door het visualiseren van die inhoud waarvan we denken dat ze u zou kunnen interesseren, conform uw voorkeuren.

4. Kinderen

We engageren ons tot de bescherming van de privacy van kinderen. Om deze reden verbieden we de registratie door kinderen onder de leeftijd van 18, voor alle interactieve zaken op onze Site zoals fora, chats en message boards.  We zullen nooit op een bewuste wijze persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van kinderen onder de 18 jaar. We dringen er ten aanzien van de ouders sterk op aan dat ze actief deelnemen aan de kinderen hun ontdekkingstocht op het internet en eender welke vorm van online diensten. We pleiten ervoor dat de ouders hun kinderen aanleren hoe ze hun persoonlijke informatie moeten beschermen wanneer ze online zijn.  U stemt ermee in om dergelijke beperkingen mee te ondersteunen en om niet mee te werken aan het ontwijken van deze beperkingen.

5. Delen van persoonlijke informatie

We mogen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, in combinatie met persoonlijke informatie van andere gebruikers, delen met andere derde partijen, maar enkel op een geaggregeerde basis. Geaggregeerde gegevens bevat geen informatie meer die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren.

6. Keuze van de gebruiker betreffende het verzamelen, gebruik en verspreiding van persoonlijke informatie

U mag ervoor kiezen om ons geen enkele persoonlijke informatie te verschaffen. In dit geval heeft u nog steeds toegang tot onze Site en kunt u er nog voor heel wat terecht. U zult echter geen toegang of gebruiksrecht hebben tot deze delen van de Site waarvoor uw persoonlijke informatie is vereist. Indien u liever geen informatie en promotiemateriaal van ons of van onze partners ontvangt, kunt u de hiervoor geschikte optie “opt-out” kiezen, waarmee u aangeeft dat u geen persoonlijke informatie wenst te geven, telkens wanneer we hier om verzoeken.

7. Vertrouwelijk karakter en veiligheid van persoonlijke informatie

Tenzij anders is bepaald in deze Privacy Richtlijn, zullen we uw persoonlijke informatie steeds intern ons bedrijf houden en zullen we deze niet delen met andere partijen. In een aantal gevallen is het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk, vooral wanneer we: (a) medewerking moeten verlenen aan een rechtsgeldig wettelijk onderzoek of procedure zoals bv. een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, een gerechtelijk bevel; (b) u, anderen of de Site moeten beschermen tegen een fysische of eigendomsbedreiging; (c) antwoord moeten bieden aan een inbreuk of poging tot inbreuk tegen de beveiliging van onze Site; (d) ons moeten verdedigen of moeten opkomen voor onze wettelijke rechten; of (e) de naleving van onze algemene gebruiksvoorwaarden moeten afdwingen. Het zou ook kunnen dat we persoonlijke informatie overmaken als een gevolg van een fusie, een consolidatie, de verkoop van bepaalde activa of van onze divisie, evenals andere fundamentele veranderingen binnen onze organisatie. In het geval we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven aan een derde partij, zullen we proberen om u hiervan te verwittigen, tenzij dit niet mag omdat we zo een inbreuk zouden plegen tegen de wet of tegen een gerechtelijk bevel. Uw persoonlijke informatie is opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor derde partijen. We stellen u de middelen ter beschikking om uw persoonlijke gegevens door te sturen via beveiligde en gecodeerde kanalen, indien u beschikt over een web browser die op dezelfde manier is uitgerust.

8. Mogelijkheden van de gebruiker om zijn persoonlijke informatie op te vragen, bij te werken en te corrigeren

Om zeker te zijn dat al uw persoonlijke informatie steeds correct en up-to-date is, kunt u steeds wanneer u bent ingelogd, uw persoonlijk profiel bezoeken, althans indien u een dergelijk profiel aanmaakte op onze Site. Aan de hand van uw persoonlijk profiel kunt u verschillende acties ondernemen: (a) nakijken en bijwerken van uw persoonlijke informatie die we al verzameld hebben; (b) beslissen of u ons al dan niet toelaat dat we u informatie toesturen betreffende ons bedrijf of promotiemateriaal van bepaalde van onze partners; of (c) kiezen of u al dan niet bepaalde persoonlijke informatie wenst te delen met derde partijen. Indien u bepaalde persoonlijke informatie zou willen nakijken die we bijhouden in ons gegevensbestand, gelieve ons dan een verzoek tot het verkrijgen van deze informatie toe te sturen per E-mail naar info@invidasys.com. U kunt ons helpen om sneller gevolg te geven aan uw verzoek indien u preciseert welke informatie u wenst na te kijken. Van zodra u deze informatie heeft nagekeken, corrigeren we op uw verzoek deze persoonlijke informatie waarvan u aangeeft dat ze niet correct. Om een dergelijke correctie aan te vragen, verzoeken we u ons een E-mail te sturen naar info@invidasys.com. Gelieve er echter rekening mee te houden dat het technologisch niet altijd mogelijk is om de informatie in onze gegevensbestanden en servers volledig te verwijderen of te wijzigen, ofschoon we steeds redelijke inspanningen zullen leveren om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.

9. Verloren of gestolen informatie

U bent verantwoordelijk voor het bewaren van het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke informatie, inclusief doch niet beperkt tot de details van uw gebruikersnaam en paswoord. U zult verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van uw registratie, al dan niet met uw goedkeuring. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u uw gebruikersnaam of paswoord heeft verloren, is gestolen of wordt gebruikt zonder uw goedkeuring. In dergelijke gevallen zullen we deze gebruikersnaam of paswoord annuleren en onze bestanden aanpassen.

10. Andere beperkingen betreffende uw privacy

De Site kan linken naar andere websites bevatten.  We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy gebruiken of voor de inhoud van dergelijke websites. Van zodra u vanaf onze Site met een link naar een andere site gaat, bent u het voorwerp van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor die website, inclusief maar niet beperkt tot de privacy richtlijn en de gebruiksvoorwaarden die gelden op die website. Het zou ook kunnen dat we chat rooms, fora, message boards, en nieuwsgroepen beschikbaar maken voor u.  Ofschoon we de bescherming van de privacy van onze gebruikers steeds nastreven, kunnen we de beveiliging van de informatie die u doorgaf niet garanderen. De informatie die u op dergelijke media doorgeeft worden publieke informatie. We hebben niet de controle over het gebruik van dergelijke media en we raden u aan om voorzichtig te zijn wanneer u er persoonlijke informatie vrijgeeft. U geeft deze informatie vrij op uw eigen risico.

11. Afstand van waarborg

WE STELLEN DE INFORMATIE OP DE SITE BESCHIKBAAR ZOALS ZE IS EN IN DE MATE DAT ZE BESCHIKBAAR IS, ZONDER ENIGE VORM VAN IMPLICIETE OF EXPLICIETE WAARBORG. ZONDER INPERKING VAN VOORAFGAANDE STELLING, DOEN WE IN HET BIJZONDER AFSTAND VAN ELKE VORM VAN WAARBORG, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) ENIGE VORM VAN WAARBORG BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID, ACCURAATHEID, GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE INHOUD OP DE SITE; EN ( II) ENIGE VORM VAN WAARBORG VAN TITEL, NIET-OVERTREDEN, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF WAARBORGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN PRAKTIJK VAN VERDELEN, GEBRUIK OF VERHANDELEN.

12. Beperking op de betrouwbaarheid

WE ZULLEN IN GEEN ENKELE SITUATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERWAARLOZING, VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR OM HET EVEN WELKE PARTIJ VOOR: (I)  ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, SANCTIONERENDE, OCCASIONELE, ILLUSTRATIEVE, BEDUIDENDE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE INGEVOLGE OPERATIONELE ONDERBREKINGEN, VERLIES VAN BUSINESS WINSTEN, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF VERLIES VAN INFORMATIE), OF OM HET EVEN WELKE ANDERE VORM VAN SCHADE DIE OM HET EVEN WELKE WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE BESCHIKBAARHEID, GEBRUIK, REKENEN OP, OP ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN IN DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN WE ADVIES KREGEN OVER DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE; OF  (II) ELKE CLAIM DIE IS TOE TE WIJZEN AAN FOUTEN, VERWAARLOZINGEN, OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN VAN DE SITE. IN GEEN ENKELE SITUATIE ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U TOE, VOOR OM HET EVEN WELKE CLAIM OF ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE (HETZIJ CONTRACTUEEL, INGEVOLGE EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE OORZAKEN), GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U DESGEVALLEND BETAALDE OM TOEGANG TOT DEZE SITE TE VERKRIJGEN.  OMDAT BEPAALDE STATEN OF RECHTBANKEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANZIENLIJKE SCHADE OF SCHADE UIT INCIDENTEN NIET TOESTAAN, ZAL IN DEZE STATEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT HETGEEN TER ZAKE IS VOORZIEN BIJ WET.

13.Bijwerkingen en aanpassingen aan de Privacy Richtlijn

We behouden ons het recht voor om, op om het even welk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging, om deze privacy richtlijn aan te vullen, te wijzigen, bij te werken of aan te passen. Het volstaat hier dat we deze wijziging, bijwerking of aanpassing op de Site uitvoeren. Elke dergelijke verandering, bijwerking of aanpassing, is van toepassing van zodra ze op de Site werd geplaatst.

Contacteer ons

Indien u om het even welke vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot Invidasys, Inc. haar  privacy richtlijn of praktijken, gelieve ons dan te contacteren per E-mail:  info@invidasys.com.

Meest recente bijwerking uitgevoerd op: 7 april 2010.