Framework

De oplossing van Invidasys werd uitgetekend, gebruik makend van ons gedeponeerd kader, welke een baseline vastlegt voor elke individuele module en business proces. Dit kader is beschikbaar voor onze klanten en het wordt gebruikt bij de ontwikkeling van componenten op maat van de klant, die over een interface beschikken met de Invidasys oplossing en met andere componenten vanwege derde partijen.

Invidasys kader – Uittekenen van de doelstellingen

 • Beschikbaar stellen van een onafhankelijk kader dat kan worden gebruikt voor de design, de ontwikkeling en de integratie van het Invidasys gebruikersinterface, de Invidasys business componenten en de externe applicaties en diensten
 • Configuratie van externe diensten binnen het Invidasys kader, waardoor het mogelijk wordt om voluit informatie uit te wisselen tussen Invidasys en de externe applicaties en diensten
 • Onafhankelijke realisatie van het Invidasys kader, zonder afhankelijk te zijn van andere componenten, waardoor het mogelijk wordt om onafhankelijke bijwerkingen uit te voeren voor elke component en dienst

Invidasys kader – Diensten

Alle kader assemblages zijn sterk benoemd zodat ze uitvoerbaar zijn volgens de GAC-norm. Het kader zal eveneens evenementen op meerdere niveaus en foutregistratie toelaten, die men kan configureren op drie operationele niveaus (Dienst, Operaties en Proces). Het kader bestaat uit drie diensten:

 1. Kaderdienst beveiliging
  • Alle verzoeken tot vereenzelviging en toestemming worden behandeld door de kaderdienst beveiliging
 2. Kaderdienst “Interop”
  • Alle Intercomponent verzoeken tot leveren van diensten worden beheerd via de kaderdienst Interop, die fungeert als een routeringdienst
  • Alle externe verzoeken tot het leveren van diensten worden gerouteerd via de kaderdienst Interop, welke instaat voor de vereenzelviging en die de goedkeuring verschaft aan het verzoek tot het leveren van diensten via de kaderdienst beveiliging
 3. Diensten voor applicatiecomponenten
  • Alle web gebruikersinterface componenten communiceren met het gegevensbestand, gebruik makend van de specifieke diensten voor applicatiecomponenten, via de generieke aanpakken die eigen zijn aan het kader.
  • Diensten voor applicatiecomponenten worden snel ontwikkeld, gebruik makend van het kader voor generieke aanpakken.