Voordelen

De huidige business wordt permanent geconfronteerd met de uitdaging waarbij men meer moet leveren met minder middelen, het leveren van een hogere kwaliteit van goederen en diensten aan de markt op een veel snellere en kosteneffectieve wijze. De vitale elementen, noodzakelijk voor de transformatie van gezondheidszorg, zijn het verschaffen van informatie ter verbetering van de kwaliteit en de kosten, maximaal beperken van administratieve verspilling, verbeteren van de productiviteit, informeren en sterker maken van bedrijven actief in de ziekteverzekering, zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en inzichten kunnen aanwenden die leiden tot innovatie.

De oplossingen die Invidasys aanbiedt, lossen het probleem op betreffende de onmogelijkheid om technologische en disparate systemen te integreren. Ze stellen bedrijven in staat om de beste technologieën aan te wenden en ze maken een meer efficiënte en ontvankelijke informatie-uitwisseling mogelijk. Onze technologieën zijn ontwikkeld met behulp van de zogenaamde “Service-Oriented Architecture” (SOA) die een aantal voordelen biedt. Wanneer deze zowel door de business zijde als de IT zijde van verzekeringsmaatschappijen correct worden begrepen en toegepast, kunnen ze helpen om het hoofd te bieden aan om het even welke business uitdaging.

“We bieden een alternatief aan voor de dure en tijdrovende  “verwijder en vervang” aanpak, die wordt verbonden aan de aankoop van een ondernemingssysteem.”

Business Voordelen

 • Beperkt administratieve kosten
 • Versterkt bestaande infrastructuur en applicaties
 • Beperkt de kosten voorheen verbonden aan het onderhoud en de acquisitie van sleutel technologieën & hardware
 • Verhoogt de betrouwbaarheid
 • Versterkt bestaande infrastructuur en applicaties
 • Integratie van meerdere applicaties ontwikkeld door andere firma’s
 • Snel tegemoet komen aan klantenverzoeken
 • Aanzienlijk lager risico wegens het verlagen van de integrale kost, het verhogen van de snelheid naar de markt en het versterken van bestaande hardware en systemen
 • Werkt zowel met bestaande als toekomstgerichte technologieën
 • Ondersteunt een multiculturele en meertalige omgeving

Technologische voordelen

De voordelen die zijn verbonden aan het aanpassen van de SOA-architectuur zijn voelbaar en substantieel. Zelf zij die nog maar kleine stappen namen in de richting van SOA-implementatie, genieten onmiddellijk van een IT-kostenreductie en toenemende business voordelen. Zij die ondertussen nog verder evolueerden in deze richting en ook doorheen hun ganse organisatie deze service georiënteerde applicaties en virtuele infrastructuur in de praktijk brachten, ontdekken dat ze een fundamentele verandering hebben doorgevoerd in de wijze waarop IT en de business in technologie investeren en samenwerken. De oplossing van Invidasys implementeert individuele componenten, gebruik makend van een veilig kader voor het leveren van software diensten die van kritiek belang zijn voor de business.

 • Vlotte koppelingen, geleid door evenementen, in staat om zowel integratie als assemblage te ondersteunen, in lijn met waardevolle levenscyclus ondersteuningsprocessen, en in staat om bestaande infrastructuur en applicaties op een hoger niveau te brengen
 • Verhoogt de betrouwbaarheid
 • Vermindert de kosten voor aankoop van hardware
 • Versnelt de beweging naar op standaarden gebaseerde servers en naar consolidatie van de applicaties
 • Verschaft een databrug die zorgt voor de verbinding van voorheen niet-compatibele vormen van technologie
 • Verschaft de mogelijkheid om composiet applicaties te bouwen
 • Mogelijkheid om veel sneller dan voorheen tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant
 • Verkleint de kosten die voorheen waren verbonden aan het onderhoud en de acquisitie van sleutel technologieën
 • Laat het beheer toe van business functionaliteiten op een locatie die zich fysisch dichter bij de business unit bevindt
 • Minder afhankelijk van dure ontwikkelingen op maat